SAU LÂM CHUNG - GIÚP HƯƠNG LINH NÂNG CAO CẢNH GIỚI

 Dù cho hương linh có phước phần được ban hộ niệm đến trợ niệm. Thì kết quả hương linh được về cảnh giới nào thì ban hộ niệm cũng không thể khẳng định được chắc chắn. Chỉ dựa vào những biểu hiện để phán đoán. Cho dù hương linh được Phật tiếp dẫn đi chăng nữa thì thì gia đình cũng cần lưu ý những điều sau để giúp hươnh linh có thể nâng cao cảnh giới.

Người thân nên tu tập hồi hướng cho hương linh


Thông thường ban hộ niệm sẽ hộ niệm cho hương linh từ 8-12 tiếng sau khi tắt hơi thở. Sau đó bàn giao cho gia đình để gia đình lo hậu sự.

Mời ban hộ niệm : Danh sách Ban Hộ Niệm Vãng Sanh

Không nên loa đài ầm ĩ :Nên để tiếng niệm Phật được xuyên suốt không gián đoạn. Con cháu khôn nên khóc lóc ầm ĩ chỉ nên chí thành niệm Phật. Trợ duyên cho hương linh được vãng sanh  Tây Phương đó là Đại Hiếu, không gì thế gian có thể sánh bằng. Đừng vì mong danh tiếng có hiếu với xã hội, làng xóm mà khóc lóc ỉ ôi. Điều đó không giúp ích cho hương linh chỉ làm cản trở hương linh lên cao cảnh giới thôi.

Nên làm đơn giản. Không nên lãng phí, càng đơn giản càng tốt sẽ tiết kiệm phước cho hương linh. Nếu gia đình có điều kiện có thể dùng số tiền đó, phóng sinh, làm từ thiện, làm công đức cho hươnh linh thêm phước phần.

Không sát sinh: Dù hương linh được vãng sanh hay không được vãng sanh thì gia đình cũng không nên sát sinh trong ngày đám của hươnh linh. Việc sát sinh trong ngày đám của hương linh đó là việc làm bất hiếu. Con cháu ăn nhưng hương linh phải gánh tội. Càng sát sinh nhiều thì tội của hương linh càng chịu lớn hơn. Dù có được sinh về cõi lành thì cũng bị chậm lại. Do vậy gia đình đừng nên sát sinh, tội cho các chúng sinh bị giết, hương linh cũng chịu khổ, chịu tội vì con cháu.

Gia đình nên tiếp tục tu tập tinh tấn: Trong thời gian 49 ngày hoặc trong thời gian 100 ngày. Tu tập tinh tấn làm các việc thiện, việc tu tập gia đình phát tâm tụng đọc Kinh Vô Lượng Thọ, hoặc Kinh Địa Tạng đều có lợi ích rất lớn. Ngoài thời khoá tụng Kinh thì có thời khoá niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Hoặc có những người lại cò duyên với đọc chú thì đọc tụng chú cũng rất tốt. Dù đọc Kinh hay niệm Phật hay niệm Chú thì cũng đều tốt cả, có lợi ích rất lớn cho hương linh. Giả sử hương linh được sinh về cõi lành thì nhờ công đức tu tập của gia đình mà thêm phước. Nếu hương linh được Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc thì hương linh nhờ công đức tu tập này mà được nâng cao phẩm vị, sớm thành tựu Phật đạo.

Ngoài việc tụng đọc Kinh gia đình cũng nên làm nhiều việc khác tùy khả năng như: làm công quả, in ấn Kinh, tranh, tượng Phật, bố thí, cúng dường, làm từ thiện, phóng sinh... Tất cả công đức hồi hướng cho hương linh, hồi hướng cho chúng sinh khắp hư không, trọn pháp giới cùng sinh nước Cực Lạc.

Sinh tử đại sự, nếu gia đình tuân thủ các yêu cầu của ban hộ niệm và trợ duyên được cho hương linh được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì đó là phước báo vô cùng, vô cùng lớn. Đó là đang độ để một phàm phu thành Phật, bann thử nghĩ xem phước báo đó lớn nhường nào? Vàng bạc châu báu thế gian có thể sánh được hay sao? Nguyện cho mọi người đều giác ngộ đồng sinh nước Cực Lạc.

Mời ban hộ niệm : Danh sách Ban Hộ Niệm Vãng Sanh


Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ thêm xin vui lòng liên hệ Zalo: 0944923329 hoặc Facebook Minh Thuận Lht . Nhiều khi con không nghe máy được xin vui lòng nhắn tin, hoặc kết bạn con sẽ trả lời các thắc mắc ạ. Nam Mô A Di Đà Phật.Mới hơn Cũ hơn